+

دسته بندی موضوعی

تجهیزات آشپزخانه


تجهیزات آشپزخانه

وسایل مورد نیاز هر آشپزخانه
آشپزخانه از زمان های دور قسمت مهم و اساسی خانه محسوب می شود به گونه ای که در بعضی از منازل بخصوص روستایی خانه بجز سرویس آن از آشپزخانه و اتاق پذیرایی تشکیل می شود. همانگونه که آشپزخانه در طراحی خانه نشان از اهمیت آن دارد بنابراین برای هر آشپزخانه ای، تجهیزات آن نیز بااهمیت می باشد چراکه آشپزخانه بدون تجهیزات مورد نیاز آن فقط یک اتاق محسوب می شود.
در یک آشپزخانه خوب به علت دسترسی راحت به وسایل اصلی و ضروری شامل سینک ظرفشویی، یخچال و اجاق گاز در طراحی داخلی آشپزخانه به شکل یک مثلث چیده می شوند و فضای خالی بین این تجهیزات آشپزخانه اصولا با کابینت پر می شوند.

محل تجهیزات آشپزخانه

طراحی داخلی آشپزخانه می تواند بسیار متفاوت باشد به علت وجود تجهیرات گوناگونی که در آشپزخانه استفاده می شود. برای زیبایی و راحتی در آشپزخانه می توانید از پنجره ای رو به فضای باز استفاده کنید و چه بهتر که این پنجره مقابل سینک قرار داشته باشد به علت کاربرد زیاد سینک در آشپزخانه.
اجاق گاز بهتر است در هر دو طرف خود دارای کابینت و دارای تهویه ی مناسب باشد که این کار به وسیله هود انجام می شود. و همچنین اجاق گاز در آشپزخانه بهتر و ضروری است که کنار پنجره نباشد چون جریان هوا موجب خاموشی شعله و در نتیجه آتش سوزی می شود.
و یخچال به علت استفاده ی همه افراد منزل از این وسیله آشپزخانه بهتر است در نزدیکی ورودی آشپزخانه قرار گیرد تا دسترسی راحتی داشته باشد.
بالا